X

服务时间
 • 上午  08:30-11:30
  下午  14:00-17:00(冬季)
           14:30-17:30(夏季)
  周五下午内部整理,不对外服务


 • 027-67885113(归档指导)
  027-67885112(查询利用)
  027-67885116(学生档案)


 • 中国地质大学(武汉)东区档案馆(珠宝楼旁)


 • 地大档案订阅号

当前位置: 首页 > 机构设置 > 收集指导室 > 正文

收集指导室工作职责

来源:   发布人:  发表日期:2010-10-14  阅读次数:

                                  


                                         收集、整理全校科技、文书、声像、地质等档案资料
                                                                                
                                         主任:蔡文
                                         专职档案员:余燕林  董文彬   苏玉微 
                                         赵雅婷  王雪雪   郭亚文                               
                                          

                                         办公地点:档案馆二楼B204、B205、B206、B207室   
                                         办公电话:67885113

  
下一条:没有了!