X

服务时间
 • 上午  08:30-11:30
  下午  14:00-17:00(冬季)
           14:30-17:30(夏季)
  周五下午内部整理,不对外服务


 • 027-67885113(归档指导)
  027-67885112(查询利用)
  027-67885116(学生档案)


 • 中国地质大学(武汉)东区档案馆(珠宝楼旁)


 • 地大档案订阅号

当前位置: 首页 > 服务指南 > 办事指南 > 正文

档案目录查询

来源:   作者:  发表日期:2017-04-27  阅读次数:


                         1、进入档案馆主页后,请在“服务通道”专栏点击“综合档案查询”。

                         2、在档案管理系统界面点击“游客登录”即可进行检索。