X

服务时间
 •    

  上午  08:30-11:30
  下午  14:00-17:00(冬季)
           14:30-17:30(夏季)
  周五下午内部整理,不对外服务


 •    

  027-67883826(收集指导)
  027-67885112(成绩单复印、录取名册、学历学位认证、地质资料、行政人事财务资料)
  027-67885116(毕业生档案去向查询、在校生档案政审)


 •    

  中国地质大学(武汉)东区档案馆(珠宝楼旁)


 •    

  地大档案订阅号
MORE+新闻动态

服务通道

MORE+通知公告

MORE+服务指南

MORE+档海拾遗

 • 征服积石山Ⅱ峰——阿尼…  
 • 欢迎征服珠穆朗玛的英雄…  
 • 攀登慕士塔格山归来  
 • 攀登秦岭主峰—太白山  
 • 妙峰山登山  

  相关链接